Księga Oriona- WES PENRE

Poniższy artykuł jest fragmentem nowej książki Wesa Penre, która ukarze się w naszym wydawnictwie niedługo po Duchowym podręczniku na XXI wiek tego samego autora. Tekst publikujemy za zgodą autora i jest on objęty prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakikolwiek sposób, za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz przechowywana w systemach gromadzenia i udostępniania danych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Udostepnianie z podaniem linku.

W latach 2011-2015 publikowałem w Internecie szereg artykułów. Nazwałem je The Wes Penre Papers (Artykuły Wesa Penre) i opublikowałem na stronie wespenre.com. Po szeroko zakrojonych badaniach oraz dzięki współpracy i dyskusjom ze znakomitymi i ekskluzywnymi źródłami oszacowałem, że łączne badania objęły kilkadziesiąt artykułów. Ostatecznie objęły pięć „Poziomów nauczania”, łącznie ponad 2000 stron.

Przed rozpoczęciem tej książki nie jest konieczne przeczytanie Artykułów Wesa Penre’a, ale dla tych, którzy lubią zagłębiać się w szczegóły, artykuły te dostarczą obszernej wiedzy na temat Oriona, Matriksa, pochodzenia człowieka, stworzenia Wszechświata, naszego uwięzienia w Matriksie, Ducha i wiele więcej. Książka, którą teraz czytasz, jest rozwinięciem w wersji papierowej, ale można ją czytać osobno. Mimo to gorąco polecam przeczytać Artykuły Wesa Penre’a przed lub po przeczytaniu tej książki.

Argument Bogini Matki

W „Drugim poziomie nauczania” Artykułów Wesa Penre’a zacząłem omawiać pochodzenie ludzkości, argumentując, że Wszechświat jest zasadniczo kobiecy i wywodzi się z żeńskiego źródła energii. Dalej argumentowałem, że pochodzimy z Oriona, a Stworzycielka, o duchowej naturze, włączyła się w Swoje własne stworzenie, czyli wszechświat, w którym żyjemy. Historia zna ją pod wieloma imionami i tytułami i możemy z łatwością prześledzić ją w czasie, gdzie starożytne teksty na całym świecie konsekwentnie o Niej wspominają. Kilka z Jej imion i tytułów to Bogini Matka, Bogini, Wielka Matka, Sophia, Królowa Gwiazd, Królowa Oriona, Zoë Sophia, Antu, Nin.ma i Ninhursag. Im dalej cofamy się w czasie, tym bardziej oczywiste się staje, że podstawowe stworzenie jest kobiece, a nie męskie.

Kiedy używam terminów żeński i męski, nie mam na myśli rodzaju. Omawiam energie kobiece i męskie, które różnią się w zależności od płci. Energia kobieca jest energią twórczą, jest refleksyjna, pomysłowa i introwertyczna. Energia męska jest ekstrawertyczna i wykorzystuje kobiecą, twórczą energię na zewnątrz, sprawiając, że wyimaginowana, kobieca energia manifestuje się w świecie zewnętrznym. Ważne jest, aby zrozumieć, że kobieta zamieszkuje zarówno żeńską, jak i męską energię, podobnie jak mężczyzna. Jednakże większość kultur i społeczeństw na Ziemi jest zdominowana przez mężczyzn, tak zwany patriarchat, z rygorystycznymi zasadami dotyczącymi tego, jak mężczyzna i kobieta powinni wyglądać i się zachowywać. W ten sposób z biegiem czasu nauczyliśmy kobiety tłumić swoją męską energię, a mężczyzn tłumić swoją kobiecą stronę, która obejmuje także większość naszych niezbędnych, szerokich emocji, kluczowych, gdy chcemy świadomie tworzyć. Aby stać się zdrową emocjonalnie i psychicznie, osoba musi znaleźć równowagę pomiędzy swoją męską i żeńską energią.

Artykuły Wesa Penre’a (lub WPP) są dość kontrowersyjne, ponieważ potwierdzają, że żyjemy w kobiecym wszechświecie. Używam słowa potwierdzanie nie bez powodu: chociaż moje informacje są ogólnie dobrze przyjęte, czasami spotykają się z jakąś negatywną reakcją lub wrogością, chociaż moje twierdzenie na temat kobiecego wszechświata nie jest nowe ani przeze mnie wymyślone; to wiedza starożytna, stłumiona przez rządzącą patriarchalną hierarchię światowych władców. Każdy może wrócić do starożytnych tekstów, aby się o tym przekonać, co również omówiłem i wyjaśniłem w WPP. Dlatego nasze życie w kobiecym wszechświecie jest jedynie potwierdzeniem czegoś, co było kiedyś dobrze znane. „Religia” Bogini Matki jest znacznie starsza niż patriarchalna „religia Boga”, a później wyjaśnię, jak i dlaczego religia Boga zastąpiła religię Bogini w tak niezwykłym stopniu.

Ludzie, którzy w starożytnej przeszłości podążali Ścieżkami Bogini Matki, na długo zanim patriarchat przejął władzę i stał się problemem, nigdy nie zajmowali się oddawaniem czci. Oddawanie czci jest czymś, czego Sophia1, Bogini Ducha, nie popiera. Zamiast tego ludzie mieli szamanki, które mogły łączyć się i komunikować z Orionem, Większym Wszechświatem, z wnętrza tej Matrycy. Wielu wciąż miało wspomnienia z poprzedniego istnienia przed Matriksem. W WPP omówiłem szczegóły, ale dla tych, którzy chcą odświeżyć swoją pamięć, oraz dla tych, którzy jeszcze nie przeczytali WPP, przypomnę niektóre z nich w tej książce.

Orion kontra Grupa Oriona

Kilka dekad temu zacząłem poważnie badać różne tematy, np. UFO i kosmitów. Jak we wszystkim, opinie na temat tego, czym są UFO i kosmici oraz skąd pochodzą, są bardzo zróżnicowane. Próbując uporządkować sytuację, zauważyłem, jak z oceanu opinii, danych i informacji wyłonił się pewien temat: otóż istnieją źli Reptilianie, Drako i Szaraki, którzy zakłócają naszą trójwymiarową rzeczywistość (3D), działając w innych gęstościach lub wymiarach. Ci, którzy poświęcili czas tym tematom, zgadzają się, że większość złośliwych Gadów pochodzi z Oriona. Dlatego wiele osób uważa Oriona za miejsce „złe”, a nie takie, które chcielibyśmy odwiedzić, a tym bardziej w nim zamieszkać. Dlatego też, gdy w WPP omawiałem Oriona jako miejsce w większości życzliwe, niektórzy czytelnicy po połączeniu kropek, wbrew sobie, uważała Królową Oriona za „Królową Reptilian”, prawdopodobnie kontrolującą złych Drako i Reptilian. Kierując się tą logiką, byłaby Ona naszym wrogiem.

A co jeśli „Agenda Reptilian”, tak jak jest powszechnie przedstawiana, jest błędna lub źle rozumiana? Czy może w czyimś interesie leży oczernianie Oriona, a jeśli Orion rzeczywiście opiera się na kobiecych zasadach, dla kogo byłoby to zagrożeniem? W kolejnych rozdziałach przedstawię własne odpowiedzi na te pytania, oparte na moich badaniach.

Pozostaje pytanie, dlaczego Orion ma tak złą reputację, pomimo wielu starożytnych tekstów wskazujących, że rodzaj ludzki pochodzi z Oriona?2

Odpowiedź, o ile wiem, sięga początków patriarchatu, kiedy „bóg” En.ki (w tekstach gnostyckich nazywany Yaldabaoth lub Samaël) i jego zespół kosmicznych najeźdźców „przechwycili” Ludzki Eksperyment i stworzyli własny, który był po prostu złą kopią oryginału, w którym operowaliśmy my, ludzie (patrz następny rozdział). Jak wyjaśniłem w WPP, Ziemia i cały Matriks istnieją w Orionie, a nie na zewnątrz czy oddzielnie od niego. Matriks jest jedynie maleńkim pojemnikiem we Wszechświecie Oriona.

Zanim będziemy kontynuować, muszę wyjaśnić, co mam na myśli mówiąc o Wszechświecie Oriona. Kiedy wspominamy Oriona, zwykle myślimy o konstelacji gwiazd, którą możemy zobaczyć na nocnym niebie i przez teleskopy. Jednakże nie jest to Orion, o którym wspominam w WPP, z wyjątkiem rzadkich przypadków, gdy omawiana jest konkretnie konstelacja gwiazd. Kiedy mówię o Orionie, mam na myśli cały Większy Wszechświat – a nie konstelację gwiazd.

Rozumiem, że może to dezorientować niektórych czytelników, ale istnieje powód, aby używać terminu Orion w odniesieniu do całego Wszechświata. Jak wspomniałem w WPP, ludzkość narodziła się w Orionie. Naszym oryginalnym językiem był język ARY.AN (lub język „ORI.ON”). ARY.AN to starożytna nazwa Oriona, a termin ARY.AN wywodzi się od dwóch słów; ARY, czyli MARY, to tytuł Bogini Matki, oznaczający „Matkę Oriona” i AN, co oznacza „Niebo”. Zatem mamy coś w rodzaju „Bogini Matki w Niebie Oriona” lub „Nieba Bogini Matki”3. Stąd też wywodzą się imiona ludzkie, takie jak Mary, Maryanne (Marianne) czy Mary-Ann. W Biblii matką Jezusa była Dziewica Maria, co oznacza Boginię Matkę. Zatem istota, którą nazywamy Jezusem, czyli Jeszua, narodziła się z „dziewicy”, co oznacza, że pochodziła z Bogini Matki. Dlatego w Biblii mamy koncepcję narodzin z dziewicy. Matka Maria i Jezus/Jeszua są połączeni z Orionem, a dusza Jezusa zstępuje na Ziemię, aby kształcić ludzkość, abyśmy mogli zdobyć wiedzę (gnozę), aby opuścić Matriks i wrócić do domu, do Oriona (Nieba), gdzie się urodziliśmy4. Niestety, „niebiańskie” nauki Jezusa zostały zniekształcone zarówno w Nowym Testamencie w Biblii, jak i w gnostyckich tekstach Nag Hammadi. Więcej o tym później.

Kiedy En.ki i patriarchalni bogowie, głównie z Syriusza5, najechali i przejęli pierwotny eksperyment na ludziach, chcieli, aby ludzkość zapomniała o wszelkich związkach z Boską Kobiecością i o tym, że pochodzimy spoza Ziemi. En.ki stał się samozwańczym bogiem tej matrycy i przedstawił siebie jako męskiego boga, a my byliśmy jego „dziećmi”. Chciał także, abyśmy postrzegali go jako naszego Ojca, jedynego Boga i Stwórcę Wszechświata. Tak naprawdę jest on twórcą Matriksa, a nie Wszechświata. Jest oszustem i Bogiem z Biblii.

Jednak dopiero w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci Orion zyskał tak złą reputację, jaką ma dzisiaj; w dużej mierze dzięki Internetowi oraz niektórym autorom i badaczom zajmującym się wiedzą alternatywną, którzy podkreślali, że Orion jest miejscem, skąd pochodzi większość wrogich kosmitów. Jest to dodatkowo podkreślone w dezinformujących telewizyjnych dokumentach, takich jak Ancient Aliens (Starożytni kosmici). Mimo to wszystkie mają częściowo rację, chociaż oczernianie Oriona to celowa dezinformacja, a w wielu przypadkach ogromne nieporozumienie, wynikające z różnych materiałów przekazywanych za pomocą channelingów, które również są źle rozumiane. Dobrym przykładem jest tak zwany Materiał RA6 lub Prawo Jedności7. Opiera się na sesjach channelingowych Carli Rueckert z początku lat 80. XX wieku. Kolektyw RA mówił o Grupie Orion jako negatywnych międzywymiarowych istotach pozaziemskich (ET), istniejących w różnych formach i różnych gęstościach rzeczywistości. Podejrzewam, że znaczna część dezinformacji pochodziła z tego materiału i z podobnych źródeł, chociaż – na obronę kolektywu RA – prawdopodobnie nie mieli oni zamiaru zagmatwać sprawy; my, ludzie, to zrobiliśmy.

Grupa Oriona, którą kolektyw RA omawiał podczas tych channelingowych sesji, to niewątpliwe En.ki i Sojusz Syrian, o których mówiłem w WPPto te same istoty. I RA mieli rację, że En.ki i Syriańczycy (Grupa Oriona) pochodzą z Oriona. Są jednak grupą z Oriona; nie są oni przedstawicielami Oriona, Większego Wszechświata. Grupa Oriona to grupa rebeliantów powiązana z Rebelią Lucyfera, opisaną w WPP i w innych materiałach. Lucyfer/En.ki i jego buntownicy zostali następnie „strąceni z Nieba” (górnych sanktuariów Oriona) przez Archanioła Michała, znanego również jako Książę En.lil, Ninurta i pod innymi tytułami i imionami8.

Dlatego też negatywne istoty, o których mówi Materiał RA, tak zwana Grupa Oriona, to grupa Aryjczyków (Orionów), którzy zeszli do niższych wymiarów i gęstości, skąd od tego czasu manipulują ludzkością. Są to ludzie, których Biblia nazywa Upadłymi Aniołami.

Zatem z jednej strony mamy Oriona, Większy Wszechświat ARY.AN, a z drugiej strony mamy Matriks, w którym żyjemy. Ale gdzie tu pasuje konstelacja gwiazd, zwana także Orionem?

W późniejszych latach niektórzy badacze twierdzili, że istoty gadzie i niektóre Szaraki pochodzą z konstelacji Oriona, co ponownie opiera się w dużej mierze na materiale channelingowym. Stamtąd ludzie stworzyli pomysły na temat korelacji między antagonistycznymi Reptilianami, Szarymi Obcymi i Orionem.

Jak wspomniano wcześniej, problem, jaki niektórzy czytelnicy mieli z częściami WPP, opiera się na prostym nieporozumieniu pomiędzy Orionem–Większym Wszechświatem, a Orionem– konstelacją gwiazd. Podejrzewam, że ponieważ przekazywany materiał słusznie wskazał negatywne istoty pozaziemskie z Oriona, późniejsi badacze powiązali to z konstelacją Oriona. Byli i prawdopodobnie nie są świadomi określenia Orion–Większy Wszechświat, które nie było powszechnie omawiane w tym kontekście, przynajmniej nie w czasach współczesnych, aż do publikacji Artykułów Wesa Penre’a.

W starych tekstach egipskich innym tytułem En.ki jest Ozyrys, a starzy Egipcjanie wyraźnie stwierdzali, że Ozyrys pochodzi z Oriona:

Bauval: Starożytni Egipcjanie wierzyli, że z Syriusza i Oriona przybyły istoty w postaci ludzi… Ozyrysa i Izydy… i podżegali do powstania rasy ludzkiej.

[…]

Michael Bara: Zatem dla starożytnych Egipcjan Ozyrys był Orionem… ta konstelacja była w rzeczywistości żywym ucieleśnieniem wielkiego boga Ozyrysa, który zawsze był nad naszymi głowami, zawsze spoglądał na nas z góry i zawsze nas osądzał, ponieważ na koniec byłby facetem, który zadecydowałby, czy otrzymamy życie wieczne, czy też zostaniemy przerzuceni z powrotem i przejdziemy duchowy recykling i będziemy musieli zaczynać wszystko od nowa.

Coppens: Starożytni Egipcjanie byli bardzo pewni, że Orion był powiązany ze stworzeniem, szczególnie ze stworzeniem magicznym. Jeśli więc zaakceptujemy to, co mówili nasi przodkowie, mitologia nagle stanie się bardziej interesująca, ponieważ nagle ujrzymy prawdę o tym, co naprawdę reprezentuje Orion. A to wszystko ma związek z kreacją, magiczną kreacją. A kreacja w tamtych czasach była powiązana z bogami.9

Jeśli więc nie lubimy starych sumeryjskich i babilońskich bogów, zrozumiałe jest, że ludzie mogą uważać Orion za złe miejsce. Mimo to nie możemy oceniać całego wszechświata na podstawie kilku zbuntowanych przestępców, udających bogów nad nieświadomymi ludźmi, których doprowadzili do amnezji i nieświadomości swojego pochodzenia. Byłoby to tak samo, jak osądzanie całego kraju z powodu jakichś bandytów, którzy stamtąd pochodzą. Orion, Większy Wszechświat, nie jest zły ani antyludzki; mówimy o małej grupie renegatów, zwanej przez niektórych Grupą Oriona, grupie, która zostanie szczegółowo omówiona w tej książce.

~ Fragment Księgi Oriona Wesa Penre’a, która ukarze się w naszym wydawnictwie w 2024 roku. W listopadzie tego roku ukaże się inna ważna pozycja autora, Duchowy podręcznik na XXI wiek, z równie ciekawymi, tak typowymi dla tego badacza, informacjami. Serdecznie zapraszamy.

Copyright © Wes Penre, ewodnik.pl, samoswiadomi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakikolwiek sposób, za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz przechowywana w systemach gromadzenia i udostępniania danych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

1 Sophia oznacza po grecku mądrość i jest imieniem Bogini Matki (w Bibliotece Gnostyckiej Nag Hammadi), gdy jest w Duchu.

2 Vanessa Finaughty Fantasy Books, https://vanessafinaughtyfantasybooks.wordpress.com/2014/09/22/is-the-orion-constellation-the-birthplace-of-humanity/

3 The Wes Penre Papers, The Second Level of Learning.

4 Kiedy kontekst tego wymaga, rozróżniam Matriks i Orion, chociaż Matriks istnieje w Orionie.

5 Syriusz jest także domyślnie systemem gwiezdnym we Wszechświecie Oriona.

6 The Law of One, https://www.amazon.com/Ra-Material-Ancient-Astronaut-Speaks-ebook/dp/B07VMGH4MR

7 https://www.lawofone.info/

8 Używam terminu Lucyfer luźno. To nie jest jego imię, tylko określenie odnoszące się do Nosiciela Światła, zwykle stosowane w odniesieniu do Wenus, Gwiazdy Porannej, ale używam tego określenia, ponieważ legendarny archanioł Lucyfer bardzo dobrze pasuje do legendy o Lucyferze.

9 “Ancient Aliens, Season 5, Episode 4: Destination Orion Transcript,” https://tvshowtranscripts.ourboard.org/viewtopic.php?f=1474&t=55788, op. cit.