Globalny zamach stanu – 2023 r.

Najnowsza książka autora bestselleru “Rockefeller. Totalna kontrola” opisuje odbywający się właśnie na naszych oczach globalny Wielki Reset, będący próbą wprowadzenia technokracji obejmującej całą planetę. Reset ten przewiduje wprowadzenie nadzorowanej przez Światowe Forum Ekonomiczne i Klausa Schwaba tzw. Czwartej Rewolucji Przemysłowej, która ma być przeprowadzana według specjalnie stworzonych w tym celu wytycznych, stanowiących swego rodzaju 17 Przykazań globalnych technokratów. Choć oficjalnie cele te brzmią wspaniale i wzniośle, w rzeczywistości oznaczają totalne pogwałcenie suwerenności ludzi, kultur, społeczności i narodów tej planety.

Według tych wytycznych, trzeba jeszcze bardziej zautomatyzować rolnictwo. Zastąpić więcej prawdziwej żywności syntetycznymi produktami spożywczymi i wykorzystać technologię do monitorowania wszystkich procesów, przy minimalnej ilości odpadów. Nie można doprowadzić do sytuacji, w której w sklepach zabraknie sztucznego jedzenia. Trzeba poddać się diagnozie u lekarza AI. Należy monitorować swoje ciało i nastrój za pomocą wszczepionych czujników. Należy udostępnić technokratom Wielkiego Brata nieskończoną ilość danych osobowych, aby nakarmić ich komputerowe modele – w ten sposób będą mogli szczegółowo dyktować, co nam wolno, a czego nie wolno nam robić. Należy używać syntetycznych organów i nanorobotów w ciele. Trzeba zadbać, by każda szkoła na świecie głosiła tę samą propagandę dotyczącą zrównoważonego rozwoju, równości, różnorodności kulturowej i globalnego obywatelstwa. Należy zastąpić niezawodne, ale szkodliwe dla środowiska źródła energii okresowymi źródłami o niskiej wydajności, które szkodzą środowisku w inny sposób i które potrzebują stałej energii rezerwowej z paliw kopalnych. Wg 17 celów, należy hamować rozwój krajów rozwijających się poprzez narzucanie drogich źródeł energii o ograniczonej wydajności i żywotności. Należy monitorować i kontrolować zużywanie przez wszystkich energii w czasie rzeczywistym za pomocą inteligentnych liczników i sieci. Trzeba mieć kontrolę nad wszystkim.

Należy zastąpić pracowników robotami i wykorzystywać sztuczną inteligencję do monitorowania pozostałej siły roboczej. Trzeba ograniczyć możliwości krajów rozwijających się do konkurowania na równych warunkach dzięki nieuzasadnionym wymogom “zrównoważonego rozwoju”. Trzeba udawać wsparcie dla małych przedsiębiorstw, które następnie mają być pokonane i przejęte przez większe firmy i spółki kapitału podwyższonego ryzyka. Należy wspierać firmy w zastępowaniu ludzkiej pracy sztuczną inteligencją i robotyką, a także pomagać krajom rozwijającym się w digitalizacji, tak aby ich obywatele mogli być monitorowani i zarządzani tak skutecznie, jak w krajach uprzemysłowionych. Trzeba monitorować wszystkie procesy przemysłowe i zwiększać automatyzację, aby ludzie stali się coraz mniej istotni. Należy wdrażać technokratyczny socjalizm na szczeblu globalnym w celu wyeliminowania wszelkich niesprawiedliwości, tak aby wszyscy byli równie biedni. Trzeba przy tym udawać, że to dla dobra najbardziej pokrzywdzonych i upewnić się, że pieniądze trafią do największych korporacji i najbogatszych miliarderów. 

Należy monitorować wszystkich i wszystko oraz analizować dane, aby zidentyfikować i skorygować niepożądane różnice między krajami i regionami. Trzeba zastąpić taksówki siecią samojezdnych samochodów i sprawić, by miliony taksówek, autobusów i kierowców ciężarówek stało się zbędnych. Trzeba zajmować mieszkania na atrakcyjnych gruntach w celu domniemanej „ochrony przed trzęsieniami ziemi”, jak w Turcji. Trzeba podnieść poziom mórz o metr, nawet w krajach, w których nadal występują ruchy izostatyczne, tak jak w Szwecji. Trzeba przelać dziesiątki miliardów dolarów z podatków do funduszu klimatycznego bez przejrzystości, a pieniądze te rozdysponować na różne „projekty klimatyczne”. Należy monitorować i analizować nawyki konsumpcyjne ludzi w celu zminimalizowania śladu węglowego każdej osoby.

Należy utrzymywać maszynę propagandową w ruchu, aż do osiągnięcia pełnej kontroli nad planetą i wszystkimi jej zasobami, ludzkimi i naturalnymi. Należy zbudować globalny panoptikon do monitorowania wszystkich procesów systemu ziemskiego. Należy wprowadzać kredyty socjalne w celu stworzenia posłuszeństwa wobec władz i karania niechcianych opinii i zachowań. Równocześnie należy wdrożyć globalny wolny handel i globalny socjalizm w celu transferu zasobów z klas średnich w krajach rozwiniętych dla sfinansowania tworzenia Big Tech w krajach najsłabiej rozwiniętych, tak aby ich populacje również mogły być monitorowane i kontrolowane w czasie rzeczywistym za pomocą systemów płatności bezgotówkowych, kredytów socjalnych i cyfrowych dokumentów tożsamości. Należy wszystko rejestrować i kontrolować. Należy stworzyć globalną Technokrację. Oto cele Czwartej Rewolucji Przemysłowej, Cele Zrównoważonego Rozwoju i Wielkiego Resetu. 

Wstęp do książki napisała znana na całym świecie z odważnych komentarzy na temat globalnego establishmentu Catherine Austin Fitts, z którą autor spotkał się na Konwencji Zorzy Polarnej w Malmo w Szwecji we wrześniu 2022 r. Sam autor tak opisuje swoje najnowsze dzieło:

„Wiosną 2019 r., kiedy właśnie skończyłem pisać moją poprzednią książkę, Rockefeller. Totalna kontrola, nie mogłem sobie jeszcze wyobrazić, jakie wydarzenia rozegrają się w kolejnym roku. Znaki ostrzegawcze były już jednak obecne. Gorączka Grety Thumberg osiągnęła szczyt i pojawiły się wskazówki, że rok 2020 będzie rokiem dramatycznym. Był to rok, w którym miało się rozpocząć wdrożenie Porozumienia Paryskiegow sprawie klimatu z 2015 r. i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030. 2020 rok zapoczątkował to, co Organizacja Narodów Zjednoczonych nazwała „Dekadą Akcji”.

Na początku 2020 r. świat ogarnęła pandemia Covid-19. Podczas gdy powaga sytuacji nabierała intensywności, w efekcie czego demokratyczne prawa i wolności niemal z dnia na dzień zostały zastąpione przez autorytarne mandaty, godziny policyjne i zamieszki, poczułem pilną potrzebę napisania tej książki. Wszystko, przed czym ostrzegałem od lat w moich książkach, artykułach, wykładach i piosenkach, nagle stało się rzeczywistością. Nieludzka kontrola społeczeństwa Czwartej Rewolucji Przemysłowej rozwijała się szybko. Stało się jasne, że kryzys covidowy był częścią globalnego zamachu stanu, w którym stary system miał zostać zastąpiony nowym, w którym ludzkość miała zostać w pełni zintegrowana z systemem technologicznym.

Celem tej książki jest krótkie przedstawienie tego, co dzieje się na świecie, a także kontynuacja historii przedstawionej w książce Rockefeller. Totalna kontrola. Nawet jeśli uwaga opinii publicznej przesunęła się z kwestii zmian klimatycznych podczas kryzysu covidowego, agenda klimatyczna nadal przenikała wszystko. Pandemia stała się idealnym „zdarzeniem wyzwalającym” potrzebnym do wdrożenia niektórych drakońskich strategii klimatycznych, do których nawoływali ich zwolennicy, tacy jak James Lovelock, Torbjörn Tännsjö i Klub Rzymski, aby „ocalić planetę” i rozpocząć Wielką Transformację.

Moim celem jest próba wyjaśnienia, w jaki sposób podejmowane są decyzje na poziomie globalnym, czym jest Czwarta Rewolucja Przemysłowa, jakie prawdopodobne konsekwencje będzie miał dla ludzkości ten program, oraz zidentyfikowanie poszczególnych osób i zaangażowanych w tę agendę organizacji. Książka ta, opublikowana po raz pierwszy w języku szwedzkim w listopadzie 2020 r., zawiera niektóre artykuły napisane w 2020 r., poprawione i rozszerzone o wydarzenia, które nastąpiły po kryzysie związanym z COVID-19, a także aktualizacje dotyczące tego, jak to się potoczyło i co było dalej. Ta historia nadal trwa.

Chciałbym przekazać moją wdzięczność innym bojownikom o wolność na świecie, którzy pomogli rozpowszechnić moją pracę, wśród których są na przykład amerykański badacz i pisarz Patrick Wood (redaktor naczelny Technocracy.news), Rypke Zeilmaker (Holandia), Urszula Klimko (Polska, redaktor portalu eWodnik.pl), Jarmo Nevalainen (Finlandia), Hans C. Faerden (Norwegia), Heather Stroud (Anglia), dr Martin Erdman (Szwajcaria) i wielu innych.

Książkę tę dedykuję moim córkom, Celii i Alvie, które, mam nadzieję, nie będą musiały przeżywać dystopijnej przyszłości, którą wielcy „planetarni opiekunowie” zaplanowali dla ludzkości. Nieważne co się stanie, zrobię co w mojej mocy, aby nie dopuścić do realizacji tego planu, ucząc się, badając, gromadząc dane i udostępniając istotne informacje. Ta książka to mój wkład w tę walkę.”

Książka do nabycia w naszym sklepie.